pict_resi_BROOK-House_01
pict_resi_BROOK-House_02
pict_resi_BROOK-House_03
pict_resi_BROOK-House_04
pict_resi_BROOK-House_05
pict_resi_BROOK-House_06
pict_resi_BROOK-House_07
pict_resi_BROOK-House_08
pict_resi_BROOK-House_09
pict_resi_BROOK-House_10
pict_resi_BROOK-House_11
pict_resi_BROOK-House_12
pict_resi_BROOK-House_13
pict_resi_BROOK-House_14
pict_resi_BROOK-House_15
pict_resi_BROOK-House_16
pict_resi_BROOK-House_17
pict_resi_BROOK-House_18
pict_resi_BROOK-House_19
pict_resi_BROOK-House_20
pict_resi_BROOK-House_21
01/21 
bwd fwd

 [ BROOK HoUSE ]
> Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

> Design Team: PLia Hartoutsiou - Antonis Kypridemos, Marios Kypridemos
> Type: Residential
> Location: Nicosia - Cyprus
> Area: 20 Sq.m.
> Client: Private
> Design: 2016
> Stage: Planning Permit